Makale Dizini

Sabreyle işine, hayır gelsin başına.

Sabrın sonu selamettir.

Sadık dost akrabadan yeğdir.

Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.

Sağlam baş yastık istemez.

Sağlık varlıktan yeğdir.

Sakla samanı gelir zamanı.

Sanat, altın bileziktir.

Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez.

Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.

Sebepsiz ölüm olmaz.

Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa?

Sırça evde (köşkte) oturan, komşusuna taş atmamalı.

Sinek küçüktür ama mide bulandırır.

Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir.

Soran yanılmamış.

Sora sora Mekke (Kabe) bulunur.

Söz yaş deriye benzer, nereye çekersen oraya gider.

Su uyur, düşman uyumaz.

Sükut ikrardan gelir (sayılır).

Sürüden ayrılanı kurt kapar.

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

Şeriatın kestiği parmak acımaz.

Şeytanın dostluğu darağacına kadardır.

Taş düştüğü yerde ağırdır (taş yerinde ağırdır).

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.