Makale Dizini

Laf torbaya girmez.

Latife latif gerek.

Lokma çiğnenmeden yutulmaz.

Mahkeme kadıya mülk değildir (olmaz).

Mal adama hem dost hem düşmandır.

Maşa varken elini ateşe sokma.

Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır.

Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.

Mezar taşı ile övünülmez.

Misafir kısmeti ile gelir.

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

Misk yerini belli eder.

Mürüvvette endaze (ölçü) olmaz.

Ne ekersen onu biçersin.

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

Nerde birlik, orda dirlik.

Nerde hareket, orda bereket.

Ne verirsen elinle o gider seninle.

Nikahta keramet vardır.

Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır.

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Ölüm ile öç alınmaz.

Pekmezi küpten, kadını kökten al.

Rahat ararsan, mezarda.

Sabreden derviş, muradına ermiş.