efendimizaleyhisselam

Bir rivayete göre ilk müslüman olan Türk hükümdarı Abdulkerim Saltuk Buğra Han’dan yüz yıl kadar önce Müslüman olup Abdullah oğlu Cafer adını alan Bolkar Türk'lerinin Beyi İlteper Almış Han için Arab seyyahı İbni Fadlanın seyahatnamesinin verdiği habere göre Kervancıoğlu Garip Mustafanın yazdığı destandır.)

     

İslamın haberin Harzem elinden 

Varıp gelenlerden almış, Almış Han 

Hidayet bağının akçe gülünden 

Derip erenlerden olmuş, Almış Han

***** 

Dua etsin diye Türk'ün boyuna 

Elçiler göndermiş ABBAS soyuna 

Evvel yola giren HAK kervanına 

Coşup girenlerden olmuş Almış Han

***** 

İdil Volga nere Bağdad'ım nere 

Arada nice dağ aşılmaz dere 

Aşıklara nasib olan habere 

Hakk'ın lutfu ile ermiş, Almış Han

*****
Bağdad'da devletli halife varmış 

Nice kamil alim, bir nice ermiş 

Her tarafa iman nuru yayarmış 

Bu nurun kadrini bilmiş, Almış Han

*****

Görülmemiş   çadır   bin   kişi  alır 

Bağdad'dan devletli konuklar gelir 

Türk İslam'a, İslam Türk'e yar olur 

Vuslatın toyunu kurmuş, Almış Han

*****
Hak yoluna nice sohbetler olmuş 

İman nuru ile kalpler nurlanmış 

Türk elleri bu nur ile şenlenmiş 

Bunu görüp şükür etmiş Almış Han

*****
İbn Fadlan gezip gördüğün yazmış 

Kervancım da size nazmını düzmüş 

Türk hanlarından ilk Müslüman olmuş 

Bolkar ellerinde beymiş, Almış Han

   
 

Kervancıoğlu Garib Mustafa Kıbrıslının Tertibidir

Hak teala onu ebeynini ve bu yazıya ulaşanları mağfiret eyliye

Developed by jtemplate