efendimizaleyhisselam

   

Dostlar beş dakikacık bu sözlere nazar et! 

Memnun kalırsan eğer yazanlara dua et! 

Kıbrıslı Mustafa'nın tertibidir sizlere, 

Kervancı mahlasıdır, ara sıra bir yâd et! 

 

Kötülük felâkettir, iyiliğe niyet et! 

Karışıklık hoş değil, usule riâyet et! 

İnsanlığın icabı, büyüklere hürmet et! 

Merhamet olunursun, küçüklere şefkat et!

 

Sonu selâmet olur, sıkıntılara sabret ! 

Her zaman bolluk olmaz, aza da kanaat et! 

Artmasını istersen, nimetlere şükür et! 

İmanının icabıdır, Allaha tevekkül et!

 

İstikrarsız yürüme, sözlerinde sebat et! 

Boş yere mi öğrendin, bildiğinle amel et! 

Fazlası ziyan değil, bilmediğin hasıl et! 

İnatlaşıp da durma, hatalarını kabul et!

 

Başsız gövde leş olur, amire itaat et! 

Allahın kullarıdır, çalışana şefkat et! 

Ahretin nurlansın, dâima ibâdet et! 

Maksadına erersin, yaradana dua et!

 

Herkesle dost olunmaz, arkadaşa dikkat et! 

Akılın gereğidir, yarayanları cem et! 

Boşuna yük edinme, yaramaz ise def et! 

Zor günde gerek olur, var iken tasarruf et!

 

Kaç belâdan daima, şerlerden de hazer et! 

Üstüne sıçramasın, kötülüklerden çark et! 

Ahiret devletindir, sen ilk önce, iman et! 

Kul hakkı iyi değil, zararını tazmin et!

 

Çok faydalar alırsın, âlimlerle sohbet et! 

Kalbini incitirler, cahillerden uzlet et! 

Peygamber sünnetidir, akraba ziyaret et! 

Vakit geçirme sakın, günahlara tevbe et!

 

Bozuk yola gitmesin, sen nefsine inat et! 

Misafirle garibi, sofralara dâvet et! 

Tedbirli ol daima, zararlı ise men et! 

Dostluğunuz pekişir, sevgini ifâde et!

 

İyiye heves artar, hep iyilerden söz et! 

İbret almak istersen, kâinâta bak, seyr et! 

Bir şeyi yapmak için, önce düşünüp fikr et! 

İnsanların kalbini, iyi huylarla fethet!

 

Çok sevap kazanırsın, misâfire ikram et! 

Merhamet bir kemaldir, muhtaca da nazar et! 

Kara gün gelir geçer, fakir olsan da sabret! 

Paylaşmayı bilen ol, zengin isen yardım et!

 

Darda kalana acı, müşküllerini hallet! 

İsraf eyleme amma, hayırlar için sarfet! 

Yiyip içip gezerken, fakirleri de gözet! 

Şefkati elden koyma, insanlara iyilik et!

 

Biz size duacıyız, sen de bize duâ et! 

Aklınla gör her işi, tehlikeye dikkat et! 

Danışan ziyan etmez, sorup, istişâre et! 

Düzen olsun istersen, durumu idâre et!

 

Adalet ile hükmet, daim hakkı teslim et! 

Yazılan zayi olmaz, unutacaksan kaydet! 

Bahil olan sevilmez, esirgemeden lütfet! 

Duasını alırsın, garibe merhamet et!

 

Dinlenmek de lâzımdır, izine müsade et! 

Din kardeşlerin olan, müminlere duâ et! 

Hevesleri çoğalır, çalışanı takdir et! 

Mükâfatlandırarak, başarıyı tebrik et!

 

Çalışanı sever Hak, kazanmaya gayret et! 

Çevrene de nazik ol, mâzereti kabul et! 

Hak şerleri hayreyler, her anda tevekkül et! 

Sormak ayıp değildir, bilmiyor isen arzet!

 

Tabip olana götür, hastayı tedavi et! 

Seninki de hoş olur, gönülleri hep hoş et! 

Kötü yola gitmesin, çocuğu terbiye et! 

Kibir kötü bir huydur, herkese tevâzu et!

 

Hayat arkadaşındır, evlendinse, mes'ud et! 

Sevimli görünürsün, herkese tebessüm et! 

Pişman olmamak için, güvensen de kontrol et! 

Münakaşa etmeden, delillerle ispat et!

 

Nimetlerini düşün, Hakkı daima zikr et! 

Akıl yelken gibidir, dümen fikir, dikkat et! 

Bilmediğini öğren, bildiklerini pay et! 

Hasta olursan eğer, perhizine dikkat et!

 

Kötülerden sen sakın, iyilerle ülfet et! 

Güzel ahlâkın ile, sen insanları yâr et! 

Zararlara dikkat et, helâlinden hep kâr et! 

Kanunsuzlardan sen kaç, kanuna riayet et!

 

Hak yolunda olmaya, daima sen sebat et! 

Yaşlılara merhamet, küçüğüne şefkat et! 

Veren olsa öğüt al, sorana nasihat et! 

Kötü sözleri unut, doğru sözleri neşret!

 

Ekmeden buğday olmaz, sen tembelliği terket! 

Miskinlikten ne fayda, çalışmaya gayret et! 

Her şeyde sabırlı ol, beş şeyde acele et! 

Tez ver, kızı dengine, düğününe himmet et!

 

Göçene hizmet farzdır, geciktirme dikkat et! 

Misafir gelir gelmez,kur sofrayı, hürmet et! 

Vaktinde kıl namazı, tevbede acele et! 

Salih evlâdın olsa, yüz binlerce şükür et!

 

Şirk ve küfürden gayrı, her hâline sen hamdet! 

Dünyada çek mihneti, ahirette rahat et! 

Teklik Allah'a mahsus, eş bulursan nikâh et! 

Gençlikte çek mihneti, yaşlılıkta rahat et!

 

Kâbe'ye varabilsen, yedi kere tavaf et!

Ravza'yı da unutma, hürmetle ziyaret et!

Ne kadar gezersen gez, dön vatana avdet et! 

Fakirlikten yoksunma, şükreyle kanaat et!

 

Zengin olursan,sakın, kibirlenme sabır et! 

Düşmanını mat eyle, dostlarını sen şad et! 

   
   

Mustafa Kıbrıslı'nın Tertibi

Developed by jtemplate