Makale Dizini

Aptal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

Acındırırsan arsız olur; acıktırırsan hırsız olur.

Aç gözünü, açarlar gözünü.

Açın gözü ekmek teknesinde olur.

Açlık ile tokluğun arası yarım yufka.

Aç tavuk kendini buğday (arpa) ambarında sanır.

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.

Adam adamdan korkmaz; utanır (hatır sayar).

Adam adamdır, olmazsa da pulu (parası); eşek eşektir, olmazsa da çulu.

Adam adamı bir kere aldatır.

Adam ahbabından (dostlarından) bellidir.

Adamak kolay, ödemek güçtür.

Adamın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilden başka nesi var.

 Adam kıymetini adam bilir.

Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür.

Ağacı kurt, insanı dert yer.

Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.

Ağaç yaş iken eğilir.

Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

Ağır taş yerinden oynamaz.

Ahmağa yüz, aptala söz vermeye gelmez.

Ahmak (şaşkın) misafir ev sahibini ağırlar.

Akacak kan damarda durmaz.

Ak akçe kara gün içindir.

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker.

Akıl (akıllı) isen açma sırrını dostuna; dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir.

Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.

Alet iş görür, el övünür.

Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.

Allah kulundan geçmez.

Allah sabırlı kulunu sever.

Allah sevdiğine dert verir.

Al malın iyisini çekme kaygısını.

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

Altın ateşte, insan mihnette belli olur.

Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur.

Altının kıymetini sarraf bilir.

Altın leğenin kan kusana ne faydası var.

Altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur.

Aman diyene kılıç kalkmaz.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Arabanın arka tekerleği öndekinin izine basar.

Arayan Mevlasını da bulur belasını da.

Arı bal alacak çiçeği bilir.

Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.

Arpa eken buğday biçmez.

Arsızın yüzüne tükürmüşler; “Yağmur yağıyor!” demiş.

Aslını saklayan (inkar eden) haramzadedir.

Aşıka Bağdat ırak gelmez.

Aşını, eşini, işini bil.

Ata dostu oğula mirastır.

Atasını (büyüğünü) tanımayan, Allah’ını tanımaz.

At bulunur meydan bulunmaz,meydan bulunur at bulunmaz.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Atılan ok geri dönmez.

At ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şanı (namı) kalır.

Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.

Avradı eri, peyniri deri saklar.