Kıymetli bir dostuna, bilgisayardan doğrudan kendisine hitaben, karşılıklı yazışma esnasında, irticalen (doğaçlama olarak) hatıra olması için yazılmiştır. Hak teala, hizmetlerini ziyade eyleyip, onu da yazanı da her ikisinin sevdiklerini de af ve mağfiret eyleye.
   
   

Sorsan tanır pekçok yerler

Bir zaman okuyup yazdık

Yurttan yurda biz de gezdik

Sermayeye oldu kârlar

 

Dua aldık biz erenden

Abdulhakim'i görenden

Dostun yoluna varandan

Razı oldu cümle Erler 

 

Bulmasaydık ne yapardık

Susuzken,nasıl kanardık

Düşmanlara aldanırdık

Bilinmezdi bize sırlar

 

Ne nimete konduk bir bak

Lutfeylemiş Cenabı Hak

Gafleti bir yana bırak

Bayram etsin dostlar yarlar

 

Kalbe ilham oldu sözler

Kişi sevdiğini özler

Ayrılık ciğeri közler

Yakar kalbi kızıl korlar

 

Yazdığın sözler yayılır

Sayanlar dostu, sayılır

Zikreden, zevkten bayılır

Paklanır yürekten kirler

 

Koymalı ah ile vayı

Olmasın ömürler zayi

Unutma güneşle ayı

Aydınlasın cümle yerler

 

Açıldı solmaz gülümüz

Güneştir bizim nebimiz

Nurlu ay oldu, velimiz

Rahat buldu cümle darlar

 

Kuru toprağın bağ olsun

Yediğin balla yağ olsun

Yazan ellerin sağ olsun

Gözünden gitmesin ferler

 

Dost dostu yanında eyler

Dost dostun methini söyler

Dost dosttan gayriyi neyler

Gerek değil simü zerler

 

Ağlatanın yüzü gülmez

Namertler dünyada ogmaz

Mert olanlar mahrum kalmaz

Ayan olur ona sırlar

 

Aşk gözden akıtır yaşı

Dertlinin söylemek işi

İbrahim'i sevse kişi (aleyhisselam)

Kolay olur ona zorlar

 

Zalim Nemrud'dan korkmadı

Hakdan gayrıya bakmadı

Girdiği ateş yakmadı

Gülzâr oldu ona korlar

 

Adını alan solmasın

Doğru yollardan kalmasın

Murad almadan ölmesin 

Yoldaş olsun Çar-ı yarlar

 

Mustafa'm yeter söyleme

Dostu işinden eyleme

Kıymetli vakti zaylama

Seni bed kişi sayarlar 
 
 

3 Safer 1425, Hicri

24.3.2004, Miladi Çarşamba

Dualarınızı uman Kervancıoğlu Garib Mustafa Kıbrıslı

Yenibosna İhlas Yuva - İSTANBUL