Vatan sevmek imandan, ona hiyanet etme! 

Gaye sahibi ol sen, hedefini yok etme! 

Emanete sahip ol, sakın ihânet etme! 

Varı boşa harcamak, haramdır, israf etme! 

 

Tevekkül kıl daima, hâlden şikâyet etme! 

Doğru yoldan ayrılıp, haddi tecavüz etme! 

Vazifeni kendin yap, na ehile devretme! 

Göz nuru devlet sana, haram şeyi seyretme!

 

Kötü vesvese verir, şeytanı dostun etme!

Kötülükden uzak dur, iyiliği nehy etme! 

Edeb başa altın taç, büyüğüne emretme! 

Adın ahmağa çıkar, boş şeyde ısrar etme! 

 

Câhil zaten bilmez ki, sakın meşveret etme! 

Kara günde ararsın, dostlarını terketme! 

Kalbini kırar senin, nadanla sohbet etme! 

Leş yemekle müsavi, kimseyi gıybet etme

 

Sayılı nefesini, sakın boşa tüketme! 

En büyük sermayendir, ömrü yoka sarfetme! 

Sen sana düşman olup, hayatını mahvetme! 

Temizlik imandandır, etrafını kirletme! 

 

Yersizse sana döner, kimseye lânet etme! 

Elbette müminim de, imanda şüphe etme! 

Canı veren Yaradan, insanları katletme! 

Memleketin ziyneti, ormanları yok etme! 

 

Onların da canı var, hayvanlara zulmetme! 

Gül yerine diken tak, kimseye minnet etme! 

Duracağın yeri bil, yasak yere park etme! 

Uçuruma düşersin, doğru yoldan çark etme! 

 

Sonu felâket olan, kötü işi huy etme! 

Asaletini sakla, kötülüğe meyletme! 

Beklemek ateşten zor, kimseleri bekletme! 

Yaltaklanma kimseye, yüze karşı methetme! 

 

Hoş gör yaratılanı, kimselere küfretme!

Lâzım olur ararsın, malı boşa sarfetme! 

Ağzını hayırla aç, aslâ bedduâ etme! 

Sana zarar getirir, sırrını ifşâ etme! 

 

Başa çok iş getirir, her şeyi merak etme! 

Zulüm payidar olmaz, hiç kimseye zulmetme! 

Söyleyip özür dile, suçunu inkâr etme! 

Küfür yollara sapıp, imanını yok etme!

 

Malı kaybetsen kaybet, şerefini kaybetme!

Darda kalsan da bile, haram puldan kâr etme! 

Geçmişini unutma, geleceği yok etme! 

Atalardan yadigar, vatanını terketme!
   
   

Kervancıoğlu Garib Mustafa Kıbrıslı'nın Tertibi 

Hak teala onu, ebeveynini, akrabalarını ve okuyanları mağfiret eyleye. Âmin